Usmeno testiranje za poziciju doktora medicine održati dana 14.12.2020. godine sa početkom u 10:00h u prostorijama Zavoda, Ulica Patriotske Lige 36, Sarajevo.
Molimo vas da prilikom dolaska i usmenog testiranja poštujete higijensko-epidemiološke mjere utvrđene od strane Kriznog štaba KS i FBiH.