Raspored obavljanja ljekarskih pregleda studenata za upis na fakultet/akademiju UNSA u akademskoj 2020/2021. godinu na osnovu upisnih kvota

Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

Naravno, ukoliko žele, kandidati mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli avgust, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICEUKUPNO SLOBODNIH MJESTA NA KONKURSUDatumi održavanja
Akademija likovnih umjetnosti5316.07.2020.
Akademija scenskih umjetnosti5816.07.2020.
Muzička akademija5716.07.2020.
Arhitektonski fakultet10517.07.2020.
Šumarski fakultet10017.07.2020.
Ekonomski fakultet54020-22.07.2020.
Fakultet za saobraćaj i komunikacije17623.07.2020.
Građevinski fakultet17324.07.2020.
Katolički bogoslovni fakultet - (integrirani I i II ciklus)3027.07.2020.
Fakultet islamskih nauka12227.07.2020.
Medicinski fakultet25028-29.07.2020.
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije21230-31.07.2020.
Fakultet zdravstvenih studija24003-04.08.2020.
Elektrotehnički fakultet28005-06.08.2020.
Mašinski fakultet25010-11.08.2020
Pravni fakultet26001-02.09.2020.
Pedagoški fakultet29503-04.09.2020.
Prirodno-matematički fakultet49607-09.09.2020.
Stomatološki fakultet sa klinikama - (integrirani I i II ciklus)25010-11.09.2020.
Farmaceutski fakultet - (integrirani I i II ciklus)12014.09.2020.
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet28015-16.09.2020.
Veterinarski fakultet - (integrirani I i II ciklus)10018.09.2020.
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja9518.09.2020.
Filozofski fakultet90621-24.09.2020.
Fakultet političkih nauka63028-30.09.2020.

Radno vrijeme za ljekarske pregleda radi upisa na fakultet svaki radni dan od 08:00 do 15:00.

Uplate ljekarskog pregleda za upis na fakultet vrše se na naš račun, primjer uplatnice: