Raspored obavljanja ljekarskih pregleda studenata za upis na fakultet/akademiju UNSA u akademskoj 2022/2023. godinu na osnovu upisnih kvota

 

Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

 

Ljekarski pregledi radi upisa na fakultet se vrše svaki radni radni dan od 8:00 do 14:00 sati.

Ljekarska uvjerenja za upis na master i ljekarska uvjerenja za smještaj u studentski dom možete izvaditi bilo koji radni dan.

 

OBAVEZNA MASKA U PROSTORIJAMA ZAVODA!

 

Uplate ljekarskog pregleda za upis na fakultet vrše se na naš račun, primjer uplatnice: