Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu kao primarni cilj ima očuvanje i brigu o zdravlju studenata, no naša misija je uspostaviti odnos pun povjerenja i uzajamnog poštovanja između medicinskog osoblja i pacijenata te promovisati zdrav način života i brigu, o vlastitom tijelu i umu, kod studenata.