Savjetovalište za postadolescentnu ginekologiju nalazi se na trećem spratu gdje ćete na kartoteci dobiti sva potrebna obavještenja i odgovore na Vaše upite. Služba radi svaki radni dan u periodu od 07:00h- 15:00h. Nije se potrebno najavljivati ali ste dužni ponijeti ovjerenu zdravstvenu knjižicu! Zdravstvene usluge koje možete dobiti od ginekologa su:

  • Ginekološko-akušerski pregled;
  • Nadzor trudnoce
  • Ultrazvučni pregled
  • Kolposkopski pregled
  • Papanicolaou – test.
  • Određivanje VS( Vaginalni sekret).
  • Gravindex test.

Naravno, naši uposlenici će vam rado dati savjete o reproduktivnom zdravlјu, intimnoj higijeni, mjesečnom ciklusu, zaštiti od neželјene trudnoće itd.Vaš ginekolog dužan je da:organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlјa pojedinca (svojih pacijenata), radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti,vrši dijagnostiku i blagovremeno liječenje pacijenata, upućuje pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama, odnosno kod ljekara specijaliste i usklađuje mišlјenja i prijedloge za nastavak liječenja pacijenta, propisuje lijekove i medicinska sredstva.