PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU   Na osnovu člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH“, broj 46/10; 75/13), člana 24. i 35. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu...