Vaše zdravlje naša je misija

Vaše zdravlje naša je misija

” JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu” u kontinuitetu egzistira preko 60 godina i pruža zdravstvenu zaštitu mladima sa statusom studenta Univerziteta u Sarajevu za vrijeme školovanja(u periodu od 19. -26. godine).

Novosti

JAVNI  OGLAS  za izbor i imenovanje direktora
14Apr
JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU Na osnovu člana 66. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (...
Read More