Vaše zdravlje naša je misija

Vaše zdravlje naša je misija

” JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu” u kontinuitetu egzistira preko 60 godina i pruža zdravstvenu zaštitu mladima sa statusom studenta Univerziteta u Sarajevu za vrijeme školovanja(u periodu od 19. -26. godine).

Novosti

Poništenje javnog oglasa
09Dec
JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU Na osnovu člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“...
Read More
Javni oglas za izbor i imenovanje direktora
05Oct
Na osnovu člana 66. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), člana 14. Odluke o preuzimanju prav...
Read More
PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA
13Jun
JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU   Na osnovu člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F...
Read More