Vaše zdravlje naša je misija

Vaše zdravlje naša je misija

” JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu” u kontinuitetu egzistira preko 60 godina i pruža zdravstvenu zaštitu mladima sa statusom studenta Univerziteta u Sarajevu za vrijeme školovanja(u periodu od 19. -26. godine).

Novosti

Predavanja studentima u studentskim domovima Nedžarići i Bjelave
25Oct
Direktorica Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata i jedan od predavača     Početkom svake akademske godine Zavod intenzivira promotivni rad kako bi stud...
Više