Radna jedinica laboratorijske dijagnostike obavlјa laboratorijske analize za pacijente. Radno vrijeme laboratorije je od  07:00h – 15:00h radnim danima(Pauza: 10:30-11:00). Uzimanje uzoraka se vrši od 07:30h -09:30h. Potrebno je imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu te uputnicu ljekara opšte prakse.

Analize koje se rade u laboratoriji:

  • Sedimentacija eritrocita
  • Pregled urina sa sedimentom.
  • Kompletna krvna slika
  • Biohemijske analize(Glukoza, Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina(urat) , Bilirubin ukupni, Ukupni proteini, Albumini, AST, ALT, Gama GT, LDH)

Priprema pacijenta za laboratorijske analize je neophodna kako ne bi došlo do pogrešne interpretacije rezultata;
• Posljednji obrok (lakša hrana) 10 do 12 sati prije vađenja krvi, dozvolјeno je piti vodu do momenta vađenja krvi.
• Pacijenti pod terapijom svoju jutarnju dozu uzeće nakon vađenja krvi ili u dogovoru sa ljekarom koji je dao uput.
• Pacijenti na oralnoj terapiji preparatima gvožđa krv vade nakon 10 dana po prestanku uzimanja terapije.

Napomena:KRV se uzima u jutarnjim satima.