Pored osnovne djelatnosti, Zavod izdaje i:

  • Ljekarska uvjerenja za upis na fakultet.
  • Ljekarsko uvjerenje za smještaj u studentski dom.

Pored navedenog Zavod raspolaže savremenom opremom za dijagnostiku:

  • EKG.
  • 24h holter monitoring.
  • Ultrazvuk štitne žijezde.
  • Ultrazvuk dojki.
  • Ultrazvuk abdomena.
  • Ultrazvuk ostalih regija prema potrebi.
  • Sedimentacija eritrocita.
  • Kompletna krvna slika
  • Biohemijske analize(Glukoza, Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina(urat) , Bilirubin ukupni, Ukupni proteini, Albumini, AST, ALT, Gama GT, LDH
  • Pregled urina sa sedimentom.
  • Spirometar.
  • Kolposkop.
  • Papanicolaou – test.
  • Dermatoskop.
  • Audio-vestibulogram.

Kod sistematskih pregleda uključene su laboratorijske pretrage (kompletna krvna slika, diferencijalna krvna slika, sedimentacija, šećer u krvi, holesterol, trigliceridi)