Pismeno testiranje za poziciju doktora medicine će se održati dana 10.12.2020. godine sa početkom u 11:30h u prostorijama Zavoda, Ulica Patriotske Lige 36, Sarajevo.
Molimo vas da prilikom dolaska i pismenog testiranja poštujete higijensko-epidemiološke mjere utvrđene od strane Kriznog štaba KS i FBiH.
image.png

JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Patriotske lige br.36, Tel./fax: 25 18 71, cent. 20 17 75 

E-mail:zdravljestudenata@gmail.comhttp://www.zdravljestudenata.ba

ID: 4200098290005; PDV: 2000982900058*