Direktorica Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata i jedan od predavača

 

 

Početkom svake akademske godine Zavod intenzivira promotivni rad kako bi studenti dobili dovoljno informacija o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu tokom studija. Organizuje se niz aktivnosti koje imaju za cilj promociju zdravlja te prevenciju i rano otkrivanje oboljenja. Tako su tokom oktobra 2019. zdravstveni radnici Zavoda posjetili studente koji stanuju u Studentskom centru Sarajevo te, u saradnji sa Udruženjem studenata studentskog centra, podsjetili studente na mogućnost korištenja zdravstvenih usluga u Zavodu, kao i na njihova prava i obaveze za očuvanje zdravlja. Studentima su distribuirani edukativni leci na ove teme, kao i brošura koju je Zavod izradio u okviru obilježavanja 70 godina rada 14.10.2019. godine.
Povodom Svjetskog dana srca koji se obilježava 29. septembra, u Studentskom naselju Bjelave, direktorica Zavoda – prim.dr.sci. Žana Pozderac-Jahović, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, održala je predavanje za studente na temu Prevencija kardiovaskularnih oboljenja i sportsko srce. Povodom Svjetskog dana vida koji se obilježava 14. oktobra, dr. Aiša Bandžović, specijalista oftalmolog, održala je predavanje za studente u Studentskom domu Nedžarići na temu Sindrom kompjuterskog oka. Imajući u vidu izazove za zdravlje koje nose predstojeći jesenji i zimski dani, saradnica Zavoda prim.mr.sci. Amra Džinović, specijalista pedijatar,subspecijalista dječiji pulmolog, održala je predavanje za studente u Studentskom naselju Bjelave na temu Zdravstveni problemi mladih u sezoni nesunčanih dana. Promotivne, preventivne i edukacijske aktivnosti sa studentima Zavod nastavlja provoditi i u narednom periodu prema godišnjem planu i u saradnji sa drugim ustanovama i organizacijama koje rade sa mladima i sa kojima Zavod ima kontinuiranu saradnju.