Komunikacija je značajna za sve socijalne relacije, pa tako i za relacije na radnom mjestu, kako između uposlenika jedne ustanove, tako i između uposlenika i pojedinaca, grupa i organizacija van ustanove. Način i kvalitet komunikacije naročito se odražava proces rada onda kada je ustanova pružalac određenih usluga, kao što je to slučaj sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Zavod). Imajući u vidu smjernice iz relevantnih strateških dokumenata i programa rada Zavoda, koje ukazuju na značaj približavanja zdravstvene zaštite pacijentu i stavljanja u fokus (potencijalnih) pacijenta i njegovih potreba, Zavod prepoznaje važnost donošenja komunikacijske strategije.

Detaljan plan strategije Zavoda za 2017. godinu pronaći ćete na ovom linku.