OGLAS ZA POSAO

Sarajevo,24.02.2020. Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji ka...

Oglas za posao

JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU Datum: 22.08.2019. godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, age...

Oglas za posao

JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU Broj: 03-02-267/2019 Datum: 01.02.2019. godine Na osnovu člana 20. Zakona o radu (Službene novine FBiH broj 26/16), člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Službene novine FBiH br...