RJ Opća primarna zdravstvena zaštita sa higijensko-epidemiološkom službom pruža zaštitu za populaciju od 18 do 27 godina i uposlenike Univerziteta u Sarajevu. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unaprijeđenju zdravlja kroz sljedeće aktivnosti:

    • Ambulantno liječenje i dijagnostika.
    • Sistematski i kontrolni pregledi.
    • Ciljane sistematske preglede.
    • Izdavanje ljekarskih uvjerenja.

Radno vrijeme RJ je svakim radnim danom od 07:00h- 20:00 h (u dvije smjene).  Prilikom prve posjete ovoj RJ        ( nakon upisa) potrebno je da imate ovjerenu zdravstvenu knjižicu, a ukoliko dolazite iz Kantona Sarajevo trebate ranije podnijeti zahtjev za prebacivanjem kartona iz porodične medicine.  Studentima iz vanjskih kantona uz ovjerenu knjižicu se odmah otvara i karton.