Naša vizija razvoja ove institucije za mlade kao i Univerzitet u Sarajevu je afirmacija svih edukativnih programa i sadržaja kao i predavanja iz oblasti zdravstvene kulture , prevencije i svih drugih tema koje se odnose na različite patologije, a koja su nažalost, sve više zastupljena i kod mladih. Ultimativni cilj medicinske nauke i struke je preventivno djelovanje. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu je u poziciji da se na najuspješniji način bavi time.