Kako ostvariti zdravstvenu zaštitu tokom studiranja

Kako ostvariti zdravstvenu zaštitu tokom studiranja

Novosti

Pravilnik o radu Komisije za javni oglas
09Apr
JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU POSLOVNIK o radu Komisije za provođenje javnog oglasa April,...
Read More
Pravilnik o radu Komisije za javni oglas
09Apr
JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU POSLOVNIK o radu Komisije za provođenje javnog oglasa April,...
Read More
JAVNI OGLAS SA POSAO
09Apr
Broj: 03-01- 584 /2024 Datum, 02.04.2024. godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18, 44/22), čl...
Read More