Vaše zdravlje naša je misija

Vaše zdravlje naša je misija

” JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu” u kontinuitetu egzistira preko 60 godina i pruža zdravstvenu zaštitu mladima sa statusom studenta Univerziteta u Sarajevu za vrijeme školovanja(u periodu od 19. -26. godine).

Novosti

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA
13Oct
Na osnovu člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH“, broj 46/10; 75/13), člana 24. i 35. Statuta Javne ustanove Kant...
Read More