Kako ostvariti zdravstvenu zaštitu tokom studiranja

Kako ostvariti zdravstvenu zaštitu tokom studiranja

Novosti

Poništenje javnog oglasa
09Dec
JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU Na osnovu člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“...
Read More
Javni oglas za izbor i imenovanje direktora
05Oct
Na osnovu člana 66. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), člana 14. Odluke o preuzimanju prav...
Read More