Osjećamo veliku čast i zadovoljstvo što smo Vaši partneri u održavanju zdravlja već 70 godina. Samo to trajanje, i to kroz razne periode i poteškoće, govori o kvaliteti postojanja. Čuvati zdravlje, i to u najširem smislu, najproduktivnijeg dijela naše mladosti zaista je najljepša uloga, koju mogu dobiti zdravstveni radnici i njihovi saradnici. Korisnici usluga našeg Zavoda, studenti, predstavljaju posebno  vulnerabilnu grupu stanovništva. Uzrast od 18-26 godina je period završenog strukturalnog rasta i razvoja kao i period završenog formiranja ličnosti kao i ostalih psihofizičkih osobina. Izmijenjeni uslovi života zahtijevaju dodatni napor kako bi sve ove nove događaje doveo u željeni sklad. U svim ovim naporima studenti trebaju osjetiti da nisu sami, da je prisutna aktivna društvena briga o njima. Ultimativni cilj medicine je istražiti puteve preventivnog djelovanja. Naša namjera je da ukažemo na nove mogućnosti prevencije svih oboljenja kao sastavnom dijelu zdravstvene zaštite stanovništva i integralnom dijelu liječenja oboljenja a što je prihvaćeno u razvijenim zemljama. Razvitak brojnih oboljenja usko je vezan za način življenja i faktore rizika. Postoje naučni dokazi da promjene načina života uz redukciju faktora rizika mogu usporiti razvoj oboljenja i prije pojave kliničkih manifestacija. Preventivnom praksom primijenjenom na studentsku populaciju imamo povoljnu priliku da se bavimo time jer se radi o mladoj populaciji kod koje možemo razviti strategiju ranom otkrivanja i dijagnosticiranja oboljenja. Dobra organizovana zdravstvena zaštita studenata predstavlja čvrst oslonac i garanciju da će ovaj period života svakog pojedinca studenta biti nagrađen željenim rezultatima te da društvo dobije stručno osposobljenog i zdravog zaposlenika-nosioca društvenog razvoja, a što je u skladu sa ciljevima  definiranim u dokumentima politike mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine , svjetskog programa djelovanja za zdravlje mladih te na osnovu strateškog cilja aktivnog uključenja mladih u sve oblike društvenog života a što podrazumijeva i njihovo aktivno uključenje u procese zdravstvene zaštite. Pored studentske populacije Zavod obavlja redovne sistematske periodične preglede profesora i ostalog osoblja Univerziteta u Sarajevu te se kao strategija plana razvoja Zavoda ponovno umrežavanje u porodicu Univerziteta u Sarajevu te da u tom smislu profesori i sve osoblje postanu i stalni pacijenti Našeg Zavoda uz redovan tretman i praćenje.

(Dr.sci.med. Žana Pozderac,primarijus,specijalista interne medicine,subspecijalista kardiolog)